kamati

pag mayroon kang isang kamatis, ang tawag mo ba rito ay kamati, dahil singular? alam mo, yan din ang problema ko kay kenny rogers – dapat ay kenny roger kasi nag-iisa lang siya. eh paano naman si diana ross? complicated talaga ang mundo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.