kalbo blues

“magpapahaba ulit ako ng buhok” ang sabi niya to no one in particular, habang nakaharap siya sa salamin at tinitingnan ang noo niyang malapad pa kaysa kanyang batok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *