Jay, Dre, Shay – amputangbengi, it’s all the same.

pakiwari ko, ako ang bulul at di ako naiintindihan ng mga barista. o baka kaya naman di nila nakukuha ang barrio talipapa english carabao ko?

JatDreShay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *