14 thoughts on “It’s a Fucking Mullet!

  1. hehey KB. i know it’s there but it’s been receding further back every year. oo, i know it’s gaining face.

    edmund: hanggang ngayon pa rin naman eh.

    dito na ako sa land of the rising sun mylab. naka check in na ako. parang nagugutom ako at gusto kong kumain. bababa siguro ako para bumili ng bento sa tindahan, tapos tulog.

    pagod na ako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *