isang buwig na cilantro

winagayway ni mang ben ang isang buwig na cilantro habang kumakanta ng hosana sa kaitaasan. magluluto kasi siya ng shrimp burrito at gusto niyang pangaralan si baby jesus bago siya magsimula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.