INSTANT KARMA

MAHALAGANG BALITA… “di-dit-ditdididit” (sound epeks na morse code na ginagamit sa radio news). TIME CHECK…ang oras sa buong kapuluan: limang minuto, makaraan ang truck ng basura. Ang oras ay hatid sa inyo ng “Ruby Blade Pomade, Ang Pomada ng mga Nag-aahit!”… ding-dong (doorbell sound epeks ng time check)

DATELINE NEW MEXICO. isang daga ang pinagbintangan ng arson ng mga awtoridad dahil sinunog niya ang bahay ng taong gustong pumatay sa kanya.

nakahuli ng daga ang isang homeowner na nagngangalang luciano mares, 81 years old, sa loob ng kanyang bahay. sa kanyang kagustuhan na maidispatsa ang daga ay kanya itong ihinagis sa isang tumpok ng nasusunog na dahon. laking gulat na lang ni luciano nang nakita niya na biglang tumalon ang nasusunog na daga galing sa tumpok ng dahon at mabilis na bumalik sa loob ng kanyang bahay.

sabi ng mga bumbero na rumesponde sa aksidente ay pumasok daw ang nasusunog na daga sa bintana at mabilis na umapoy ang mga kurtina. dito nagsimulang kumalat ang sunog hanggang sa natupok ang buong bahay.

bayan – ang moral lesson ng balitang ito ay: huwag maghagis ng dagang pikon sa apoy at baka ito’y maghiganti.

ANG BALITANG ITO AT ANG PODCAST PARA SA MGA SUMOBRA SA PAG MARIANG PALAD AY INIHATID SA INYO NG “BIRCHTREE HOLLAND POWDER MILK, ANG GATAS NA MAY GATA”.

3 thoughts on “INSTANT KARMA

  1. I heard about this. I understand not wanting mice in your home, but there are much less cruel ways to get rid of it–he didn’t have to throw it into the fire. Instant karma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.