i can see clearly now

appointment ko kanina sa dentista kaya naglinis ako ng buhok sa ilong. nakakahiya naman kasi dahil hindi lang yung loob ng bibig ang nakikita kundi pati na rin yung loob ng ilong mo. hinihintay ko na nga lang magsabi yung dental hygienist ko na “i can see your brains from here”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.