hunger games

opening ng hunger games kaninang hating gabi. nung dumadaan ako sa tabi ng mahabang pila na nakapulupot sa sinehan ay bigla akong napahinto ng may dalawang makulit na teenager ang pumito sa akin. ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng maging isang sex object.

pero kinilig pa rin ako. hehehe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.