home

nakatanggap ako ng email nung weekend tungkol kay mr. gabertan, ang teacher ko sa history nung high school sa notre dame. mayroon siyang karamdaman at nawala siya sa domestic airport nung pauwi sila ng kanyang asawa sa cotabato.

pagtapos ng apat na araw, natagpuan siya sa campus ng notre dame sa kalookan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *