hippopotamus

pag mayroon kang nakilalang pinoy dito sa amerika na medyo pilipit slang-slang siyang mag ingles at gusto mong malaman kung lumaki siya sa pilipinas, ipabigkas mo lang ang “Robitussin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *