hairless

hindi na napigilan ni mary na manghinayang pero wala na siyang nagawa – inahit na niya ang kilay niya at hindi na ito pwedeng ibalik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *