gulong ng palad

almusal ko ngayon ay extra crispy pork adobo, kasama ng tira kong bagoong rice kahapon. narito ako sa harap ng kaka deliver na front loading washing machne at pinagmamasdan ang pagikot ng labada. pakiramdam ko, para akong nanood ng gulong ng palad telenovela.

carding! carding! bakit ninyo inaapi si luisa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.