guho

Shorecliffs ano kaya ang pakiramdam ng may bahay na malapit nang gumuho? bahay na ilang taon mong pinagputahan, unti-unting gumuguho dala ng pagbagsak ng lupang kanyang kinatatayuan. oo virginia, para siyang yung kastilyong buhangin na kinakanta ni basil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.