GALING SA “NOLI”

ibarra: “…iniibig kong kagaya ninyo ang aking bayan. di lamang sapagkat tungkulin ng bawa’t tao ang umibig sa bayang maglalaan marahil sa kanya sa huling hantungan… kundi sapagkat utang ko sa kanya at magiging utang ko ang aking kaligayahan!”

elias: “at ako po, sa ganang akin, ay sapagkat utang ko sa kanya ang aking kasawian”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.