10 thoughts on “Eto ang hitsura ko kung magising na lang ako isang umaga at malaman kong wala na akong leeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *