estimates

  • 99% – probability na hindi tutuo na magkakapera ka pag makati ang mga kamay mo
  • 0.1% –  percentage na magkakaroon ng snow sa pilipinas, kung sakaling maging state tayo ng USA
  • 57% – chance na magugulpi ka pag kinanta mo ang “my way” sa karaoke bar
  • 60% – percentage na maiinis kapag may nagtanong sa iyo kung nasaktan ka pagkatapos ka nilang makitang nadapa

7 thoughts on “estimates

  1. “57% – chance na magugulpi ka pag kinanta mo ang “my way” sa karaoke bar”

    –tingin ko mas malaki pa dyan ang probability! lalo na pag puro lasing na ang kasama mo! he! he!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.