Elepante Rape

tumakbo ako ng 3 miles pagtapos ng isang linggong ubo. pakiramdam ko, para akong ginahasa ng anim na elepante. dalawang elepante per mile. ang hirap pala talaga ng may ubo. isang linggo na akong kahol ng kaho at masakit sa dibdib at lalamunanl. nagkaproblema pa nga ako dahil kasabay ng ubo nung isang araw ay nagkaroon ako ng LBM. mahirap ang may ubo na may LBM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *