dear uncle nick

birthday nga pala ni unkyel nick ngayon, ang inspirasyon ng “dear unkyel batjay“. sabi ng mommy ko, pag hinarap daw ako sa daddy ko at nagpaligsahan kami ng boses, ako raw ay mistulang boses kike.

maraming pinalaglag na panty ang boses ni uncle nick. yan ang dahilan kung bakit libo-libo ang kapatid ko sa labas. BWAHAHAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.