bato sa buhangin

dapit hapon na ng maupo siya sa dalampasigan. nagsimula na ang pagdasal ng orasyon kaya naisipan niyang kumain ng nilagang mais at puto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *