compassion and acceptance in a godless world

ang isang benepisyo ng walang diyos eh hindi mo dala ang bagahe ng mahigit dalawang libong taon na paniniwala. pag may kaharap kang tao, di mo siya tinitingnan batay sa kayang paniniwala o kasarian. tapos, pwede ka pang kumain ng sisig at lechon kawali kahit na alas tres pa ng hapon ng biyernes santo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.