Mahalagang Balita: Graveyard Company First to Test Market in Duterte’s Philippines

dear mang boy,

ang ibig sabihin ba nito eh kaya magandang negosyo ang funenarya sa baying magiliw ay dahil maraming mamamatay na mga masasamang tao sa pag-upo ni duterte?

praise god!
unkyel batjay

PS oo nga pala, naisip ko rin ito: kung extrajudicial killing na rin lamang ang plataporma ng papasok na administrasyon eh pwede bang unahin na nila yung mga magnanakaw sa gobyerno?

#Duterte #Philippines #ExtraJudicialKilling

tosilog blues

Tocino Bluesthis is called ToSiLog – tocino, sinangag ang itlog. it’s probably the most popular breakfast in the philippines. why? because it’s madapaking kick-ass.

how should it be prepared, mang boy?

the tocino should not be too sweet, have a little bit of fat and crunchy on the side. the sinangag or fried rice should be fried in garlic. that’s it. no special effects. the itlog or egg should be sunny side, burnt on the side so it’s both crunchy and juicy. then you should have coconut vinegar spiked with chili as your dipping sauce.

#Filipino #Foodporn