One thought on “ang bogeyman ay balbon

  1. same here, takot pa rin ako sa bumbay dahil way back 1985 ay may utang ako sa kanya para sa “bang bank jeans” – 20 pesos!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *