bucket list #1

tumalon sa mataas na tulay habang nakatali ang paa sa mala gomang lubid, at kapagdaka mag boing-boing sa ere hanggang sa huminto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *