Kogi Food Truck RocksKogi Quesadilla, Slider, Short Rib Burrito, Calamari Taco. These are a few of my food truck favorite things.

ang bait sa akin ng taga kogi. nag order ako ng extra calamari taco pero hindi niya ako siningil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *