8 thoughts on “BatJay in the Simpson’s Universe

  1. singkit ako sa tutuong buhay kasi. singkit na kayumangging balbon, asamateropak. siguro nalahian ang angkan namin ng magkahalong intsik, malay at bumbay. pwede na akong sumali sa miss international.

    oo gilbert, inabot ko si atom. pati na rin si atom ant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *