banana blues

the gospel according to mang boy #004: habang mahal na araw, iniisip kong maigi ang pagkamatay ni hesus. kung nadulas pala siya sa balat ng saging, naiuntog ang ulo sa semento at namatay, lahat ng mga kristiyano sa buong mundo ay magsusuot ng kwintas na lakatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.