bad self portraits

lake street dive: ang bago kong paboritong banda. yung musika ng plaka nilang “bad self portraits” ang patutugtugin mo pag mag-isa kang nagmumuni sa kwarto mo pag sabado ng umaga, medyo malamig at umuulan ng malakas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.