Apply Inside

sa mga classified ads ng mga diyaryo sa pilipinas, nakalagay pa ba ang “with pleasing personality” sa mga kwalipikasyon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *