anghang

Pagluluto

 

kailangan lagyan ng kaunting anghang ang buhay para may pantanggal ng yamot

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *