semi orgasm

ang sarap ng pakiramdam ng malamig na hangin sa balat habang nagbibisikleta pauwi. parang may nangingiliti. semi orgasmic tuloy ang dating.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *