don’t cross

ang pinaka hindi sinusunod na sign sa orange county. tumatagos kasi ang mga trail sa mga kalye rito at gusto ng mga may kinauukulan na imbis na tumawid ng diretso across the street eh maghanap ka ng stop light na may tawiran at doon tumawid.

walang gumagawa nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.