libro sa waiting room ng mga hospital

ang mga libro sa waiting room ng mga hospital ang pinakamalungkot na libro sa buong mundo. itinapon sila rito dahil wala nang may gusto sa kanila, ipinimimigay ng libre pero wala namang may gustong pumulot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.