ang evolution ng sense of humor

nung panahon ng mga unang cavemen 6 million years ago, siguro natawa rin sila ng malakas nang una silang makarinig ng utot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *