Ang Dahilan Kung Bakit Masarap ang Manok ng mga Iranian

ano, dear brothers and sisters, ang dahilan kung bakit masarap ang manok ng mga iranian? dahil balbas sarado yung kanilang diyos. amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *