Storm Signal #6

ang balitang natanggap ko ngayong umaga galing sa pilipinas ay magkakaroon daw ng signal #6 category para sa bagyo na may kasabay na lindol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *