ang aking simbahan

eto ang simbahan, para sa akin. wide open trails kung saan makakatakbo akong mag-isa habang nakikinig sa musika o nagmumuni kung bakit pinayagan ni baby jesus na sumakay sa ark ni noah ang ipis, lamok at surot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.