zipper blues

alam mo na pagod ka na kapag hinahanap mo yung zipper sa pantalon mong button fly, at nagtataka kung bakit ayaw magsara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *