A hole in the sky

“bakit po nagkabutas ang kalangitan?” ang tanong ni tony sa tatay niya.

“diyan lumalabas ang titi ni bathala, kapag gusto niyang umulan”, ang sagot ng tatay ni tony.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *