hunger games

opening ng hunger games kaninang hating gabi. nung dumadaan ako sa tabi ng mahabang pila na nakapulupot sa sinehan ay bigla akong napahinto ng may dalawang makulit na teenager ang pumito sa akin. ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng maging isang sex object.

pero kinilig pa rin ako. hehehe.

Storm Clouds

nagbabadya na naman ang pagdating ng ulan. may snow ngayon sa tuktok ng saddleback. sarap ngang pagmasdan.