4 seasons

tumakbo ako ng 8 miles habang may kargang 20 pounds na backpack kaninang umaga. ang galing nga, nagsimula ako ng may hamog, tapos naging mahangin at malamig, tapos naging malamig pero maaraw, tapos naging maaraw at mainit. pakiwari ko nga, nag winter, spring, summer and fall ako, all in one morning.

napansin ko rin: pagtapos ng 8 miles na pagtakbo, yung 20 pounds na packpack parang 100 pounds na ang timbang niya. mahirap palang maging kampanerang kuba.